Knutselspullen

Visie

Kernwaarden; veilig, gezellig, speels, vertrouwd en liefdevol.

Kinderen laten opgroeien in hun veilige en vertrouwde omgeving, dit vormt de basis van een gezonde positieve opvoeding. Ik werk vanuit de gedachte dat elk kind uniek is. Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier, een kind hoeft niet perfect te zijn. Elk kind verwonderd zich, ontdekt, ziet en leert door ervaringen, elk kind is anders, elk kind is uniek. Individuele begeleiding en persoonlijke aandacht en het werken in een kleine groep vind ik belangrijk. Op deze manier kan ik vraag gestuurde en op maat gerichte individuele zorg bieden. Ik heb een open houding:’ Wie ben jij, wat heb jij nodig en wat kan ik voor je doen om je daarbij te helpen?’ Zo kan het kind zich echt laten zien en is vrij om zichzelf en talenten te ontplooien. Samen met Fien en Kiki besteed ik veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, met name de taalontwikkeling, dit is een zeer belangrijke competentie en van zeer groot belang voor het verdere leven van een kind.

Het ontwikkelen van een warme, open relatie met kinderen gebaseerd op gelijkwaardigheid, wederzijds respect en liefde, waardoor kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en weerbare mensen. Inspiratie haal ik uit Thomas Gordon, Rudolf Steiner en Maria Montessori.

Contact
Kerkstraat 2a
5095 AE Hooge Mierde
Nummers

Kamer van Koophandel (KvK): 32146804
Landelijk register kinderopvang:  221913373

© Copyright 2023 Yelomi - Alle rechten voorbehouden 

 

Webdesign: Layouthouse