Zandkasteel

Werkwijze

Ik ga uit van de belevingswereld van kinderen en ben alert op alle ontwikkelingsgebieden en de wijze waarop het kind zich ontwikkelt zowel individueel als in een klein groepje. Een gezellige huiselijke sfeer, een veilig pedagogisch klimaat en een goede verzorging vormen de basis. Door planmatig te werken creëer ik veiligheid en betrouwbaarheid. Ik speel met de kinderen mee, volg hun belangstelling, help de kinderen hun plannen te realiseren, stel vragen en zorg voor een juiste balans tussen samen en alleen, rust en uitdaging.

In de eerste plaats begint alles vanuit het vertrouwen en het gevoel van veiligheid, dit vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van een kind. Een gezonde, veilige en vertrouwde omgeving waarin zij zich gerespecteerd voelen ongeacht hun culturele achtergrond, sekse en eventuele beperking. Ik stimuleer op een speelse wijze alle ontwikkelingsgebieden. In het bijzonder besteed ik meer aandacht aan de spraak en taalontwikkeling. Ik oefen met verschillende spelvormen waarbij de kinderen interactief bezig zijn. Contact met de ouder(s) vind ik erg belangrijk, tenslotte zijn zij de belangrijkste personen in het leven van een kind.

Bij Yelomi is de ‘schijf van 5’ onze kapstop. We overschatten kinderen als we denken dat ze de hele dag op een goede manier vrij kunnen spelen. Kinderen hebben inspiratie en structuur nodig. Andersom is het niet de bedoeling dat ik alles voor ze bepaal. Samen met de kinderen bespreek ik ons programma. We zoeken naar een balans en zorgen daarbij dat alle belangrijke ontwikkelingsgebieden aan bod komen. ​​​​

De 5 ontwikkelingsgebieden zijn:

 • Creatief
  Lekker om te doen, zonder dat het einddoel vast ligt. Iets nieuws maken door het materiaal te veranderen.
 • Constructief
  Meer planmatig toewerken naar een einddoel. Construeren, bouwen, iets nieuws maken van bestaand materiaal.
 • Cognitief
  Activiteiten waarbij het gebruik van het verstand voorop staat. 
 • Sociaal
  Voor en met elkaar bezig zijn, samenspelen of zelf iets doen voor een ander.
 • Motorisch
  Bewegend actief zijn. Zowel met je hele lijf als heel fijntjes met behendigheidsspelen.

​De schijf van vijf helpt bij het kiezen van een activiteit. We delen activiteiten in volgens de schijf van vijf, waarbij rustige en drukke, individuele en groepsactiviteiten elkaar afwisselen.

Pedagogisch werkplan

Yelomi heeft een pedagogisch werkplan. Het is een praktisch stuk dat als leidraad dient voor de dagelijkse gang van zaken. Er is beschreven hoe ik met de kinderen en ouders omga. Het verloop van de dag is beschreven en bij elke situatie enkele voorbeelden genoemd van de manier waarop ik handel en communiceer. Het pedagogisch werkplan ligt ter inzage op de opvanglocatie.

Waarom een pedagogisch werkplan?

Een kind wordt aan het begin van zijn of haar leven enkele dagen per week opgevangen in een kinderdagverblijf, een gastoudergezin, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang. Deze jaren zijn belangrijk voor de persoonlijkheidsvorming voor het verdere leven. Daarom vind ik het belangrijk om goed af te spreken waarom ik bepaalde dingen doe, zoals ik ze doe, maar vooral ook duidelijk maken HOE ik dat doe.

Contact
Kerkstraat 2a
5095 AE Hooge Mierde
Nummers

Kamer van Koophandel (KvK): 32146804
Landelijk register kinderopvang:  221913373

© Copyright 2023 Yelomi - Alle rechten voorbehouden 

 

Webdesign: Layouthouse